Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin jest zadaniem realizowanym przez Fundację FOSA we współpracy
z MOPR w Gdańsku.  To projekt, który powstał z myślą o wsparciu całego systemu rodzinnego – gdańskich rodzin objętych wsparciem przez system pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w tych rodzinach, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, umiejętności kształtowania właściwych postaw rodziców i dzieci, radzenie sobie
w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz minimalizowanie zagrożeń płynących z nowoczesnych środków komunikacji społecznej. W ofercie znajdują się między innymi psychoedukacyjne spotkania  dla rodziców. Właśnie zakończyliśmy rekrutację rodzin i ruszają pierwsze działania.