Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą przy ul. Chopina 42, 80-272 Gdańsk, adres e-mail: fundacjafosa@fundacjafosa.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@fundacjafosa.pl.

Cel przetwarzania i podstawa przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udzielenie informacji oraz konsultacji w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na podstawie wyrażonej zgody jako wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych jakim jest nawiązanie kontaktu z pracownikiem Fundacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończeniu celu.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są jedynie podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą usługi dla Administratora.

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez kontakt z konsultantem, na adres e-mail Fundacji lub inspektorem ochrony danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)