Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych. Uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych podopieczni zdobywają praktyczne umiejętności i pewność siebie, stopniowo usamodzielniają się i zyskują szansę na znalezienie pracy. Terapia prowadzona jest pod opieką instruktorów w 10 tematycznych pracowniach: jubilerskiej, krawiecko-artystycznej, rękodzieła, bukieciarstwa, komputerowej, internetowej, papieroplastyki, witrażowej, porządkowo-ogrodniczej oraz gospodarstwa domowego. Oprócz pracy terapeutycznej prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne, rehabilitację ruchową oraz naukę przysposobienia społecznego. Kandydaci na uczestników Warsztatu muszą mieć ukończone 18 lat oraz wskazanie do terapii zajęciowej w aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i nie wpływa na świadczenia rentowe.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:30 - 15:30

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

-

Niedziela

-