Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnego rodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitnes). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. Realizacja założeń odbywa się poprzez:

– Usprawnianie i doskonalenie sprawności ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego,

– Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście oraz podnoszenie samodzielności w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej,

– Rozwój zainteresowań i uzdolnień, poszerzanie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

– Zapewnianie możliwości podejmowania przez uczestników Warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczą się w Gdańsku pod trzema adresami:  Tysiąclecia 13 A, Racławicka 17, Świętojańska 68/69.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13A