Celem stowarzyszenia jest chronienie dzieci przed przemocą, gwarantowanie im prawidłowego rozwoju, wspieranie rodziny w kryzysach, prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, prowadzenie mediacji rodzinnych. Fundacja angażuje się we wspólne inicjatywy gdańskich instytucji i organizacji służące dziecku i rodzinie. Rodzina w kryzysie to potencjalne zagrożenie dla wszystkich jej członków. Wzrasta ryzyko wystąpienia kłopotów wychowawczych, uzależnień, przemocy.

Proponowane jest rodzicom wsparcie w postaci:

– Warsztaty “Dziecko w rozwodzie”

– Mediacje rodzinne

– Dyżury psychologa

 

Aktualnie Fundacja realizuje zadanie polegające na prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysów związanych z rozpadem rodziny, które mogą skutkować uzależnieniem m.in. od substancji psychoaktywnych. Ryzyko uzależnień w tej grupie specyficznego kryzysu rozwodowego jest znaczne. Proponowany program jest działaniem realizującym profilaktykę wskazującą, w celu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom w rodzinach z problemami okołorozwodowymi. Poszczególne działania zaplanowane w projekcie zawierają elementy strategii edukacyjnej, strategii kształtowania umiejętności życiowych (uczenie bądź wzmacnianie umiejętności życiowych, m.in. takich jak: nawiązywanie relacji z innymi, rozwiązywanie problemów, określanie celów, asertywność, komunikacja, budowanie pozytywnego obrazu siebie)

Tematyka warsztatów dla dzieci i młodzieży:

  1. „Mechanizmy uzależnień i sposoby radzenia sobie ze stresem”
  2. „Rozwiedzione dzieciństwo. Ochronić świat dziecka”,
  3. „ABC agresji”

 

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 137 2 piętro

Nr tel.

-