Dąży do podnoszenia świadomości społecznej i wiedzy z zakresu psychologii, prawa, mediacji. Oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną dla rodzin, w tym dysfunkcyjnych i osób w kryzysie, w szczególności w obszarach: pomocy dziecku krzywdzonemu, wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie, działań korekcyjnych wobec sprawców przemocy, osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Zależy mu także na wspieraniu rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, pomaganiu dzieciom osieroconym i opuszczonym, a także wspieraniu osób starszych i wykluczonych. Fakt, że stanowi zespół doświadczonych specjalistów z różnych obszarów kompetencji jest niewątpliwym zasobem Stowarzyszenia i dzięki temu podejmuje działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej poprzez prowadzenie psychoterapii, poradnictwa prawnego, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej, prowadzenie mediacji, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenie warsztatów i grup wsparcia, organizowanie akcji społecznych, kampanii, konferencji…

Specjaliści pracujący w ramach Stowarzyszenia to: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, prawnicy, pracownicy socjalni, mediatorzy, policjanci, seksuolodzy, terapeuci uzależnień, asystenci rodziny, kuratorzy, dietetycy i in.

 Aktualnie realizujemy klika projektów dla mieszkańców Gdańska:

– Szkołę dla rodziców i wychowawców

– Program Wzmacniania Rodziny – warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat

– Bezpiecznie w rodzinie – pomoc psychologiczna i prawna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

– Ku dorosłości – pomoc psychologiczna dla młodzieży w wieku 14-20 lat w tym grupy psychoedukacyjne dla dwóch grup wiekowych oraz konsultacje indywidualne

I in.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Pl. Solidarności 1/3.19 (Europejskie Centrum Solidarności)