Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu, która znajduje się na osiedlu Piecki-Migowo. Zapewnia treningi umiejętności oraz terapię i rehabilitację dla 15 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi.
Najważniejszymi celami placówki są;
– Podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego życia.
– Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników.
– Rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim.
– Budowanie właściwego poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.
– Organizowanie pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, potrzeb oraz możliwości, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej, psychologicznej.
– Wnikliwa i stała ocena sytuacji życiowej uczestnika w środowisku rodzinnym i społecznym
– Zapewnienie oparcia i pomocy uczestnikom, rodzinom oraz przyjaciołom osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
– Skracanie czasu trwania zaburzeń psychicznych i zapobieganie nawrotom społecznej izolacji.
– Umożliwienie rozrywki i rekreacji.
– Udzielanie doraźnej pomocy interwencyjnej w przypadku zaostrzenia choroby i wystąpienia ciężkich zaburzeń.
– Rehabilitacja przywracająca uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
– Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz ruchowa.
Przełamywanie barier oraz stereotypów dot. osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:30 - 15:30

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Nałkowskiej 6C

Nr tel.

Przydatne opcje i usługi

Całodzienne formy

Dorośli

Organizacje pozarządowe