Szukaj

Uczniowie placówki to dzieci i młodzież cierpiący na autyzm. Mają od 3 do 25 lat, funkcjonują na różnym poziomie, mają różne potencjały wyjściowe, wielu z nich nie mówi, nie naśladuje i nie potrafi koncentrować się na zadaniu ani na innych osobach. Funkcjonowanie w społeczeństwie utrudniają im liczne zachowania autostymulacyjne, agresja, autoagresja czy rutyny dotyczące miejsc i ludzi. Dzięki terapii zapewnianej przez Ośrodek, każde z dzieci jest w stanie rozwinąć swój potencjał, nauczyć się nowych umiejętności, uwolnić się od swoich autystycznych ograniczeń. Swój dopasowany do możliwości program edukacyjny realizują indywidualnie z przypadającym na każde dziecko nauczycielem. Programy rozwijają wszystkie sfery rozwoju ucznia, a w zależności od jego wieku, nacisk położony jest na wybrane umiejętności. I tak w przypadku małych dzieci, program skoncentrowany jest na rozwoju mowy i włączaniu do grupy rówieśniczej. Nastolatki i osoby dorosłe uczą się głównie samodzielności i podejmują próby pracy zawodowej.Nasi podopieczni odbywają terapię nie tylko w placówce, ale jeśli pozwalają na to ich umiejętności, także w przedszkolach i szkołach masowych, gdzie pod opieką nauczyciela integrowani są ze zdrowymi rówieśnikami. Wszyscy uczą się 4 – 6 godzin dziennie.

Pracujący w Ośrodku nauczyciele mają wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne. Ich pracę nadzoruje 4 superwizorów. Każdy z nauczycieli jest terapeutą prowadzącym jednego ucznia. Odpowiedzialny jest za jego program edukacyjny, wprowadzanie kolejnych ćwiczeń, prowadzenie na bieżąco dokumentacji, gdzie rejestrowane są postępy ucznia, ustalanie metod pracy nad trudnymi zachowaniami oraz za kontakty z rodzicami. Oprócz nauczycieli indywidualnie pracującymi z dziećmi, w Ośrodku zatrudnieni są także specjaliści od hipoterapii, zajęć ruchowych, muzycznych, religii i masażu.

Ośrodek pracuje według zasad Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystującej podstawowe zasady uczenia. Wszyscy uczniowie mają programy indywidualne uwzględniające ich możliwości, potrzeby i stopień zaburzenia oraz odpowiednią podstawę programową wychowania przedszkolnego lub kształcenia. Rozwijana jest umiejętności komunikowania się, kompetencji społecznych, samodzielności oraz w miarę możliwości integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami. Zajęcia są różnorodne zajęć, prowadzone są zajęcia z hipoterapii, które pozwalają dzieciom na bliski kontakt z końmi, wspomagają ich rozwój motoryczny oraz koordynację wzrokowo-ruchową, organizowane też są zajęcia muzyczno-rytmiczne uwrażliwiające dzieci na odbiór muzyki, pozwalające im relaksować się przy spokojnych dźwiękach i podejmować próby samodzielnej gry na różnych instrumentach oraz zajęcia indywidualne z gimnastyki. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb poszczególnych dzieci, mają na celu korekcję postawy, polepszenie kondycji i zwiększenie możliwości motorycznych. Prowadzona jest też nauka prostych gier i zabaw ruchowych, jak również gimnastyka grupowa, na której dzieci uczą się współdziałania w grupie i wspólnych zabaw. Młodzież w placówce podejmuje próby aktywizacji zawodowej pracując w ogrodzie zoologicznym, zaprzyjaźnionym hotelu i hostelu, w stołówkach pobliskich szkół oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym.  Regularnie odbywają się wyjścia do kina oraz koncerty muzyczne na terenie Ośrodka, przybliżające uczniom różnorodność muzycznych stylów i instrumentów.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 28

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę

 

Potrzebujesz wsparcia? Pracujesz w obszarze pomocy?

Pobierz naszą darmową aplikację na telefon!

 

Skip to content