Schronisko czynne :całodobowo, 7 dni/tydzień

Placówka świadczy usługi dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu, narkotyków,  w podeszłym wieku

Liczba miejsc: 68

Przyjęcia: osoby bezdomne z ostatnim meldunkiem w Gdańsku  w celu uzyskania miejsca w placówce powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w noclegowni przy ul. Żaglowej 1, Poniedziałek 7-11, Środa 7–11, Czwartek 12–14, Piątek 7-11. Osoby bezdomne z ostatnim meldunkiem spoza Gdańska przyjęte zostaną na podstawie skierowania z macierzystego OPS.

Specjaliści dostępni w placówce: pracownik socjalny, asystent osoby bezdomnej, duszpasterz

Zapewniamy beneficjentom 3 posiłki, odzież uzyskaną z darów, pomoc w załatwieniu formalności, kontakty z pracownikiem socjalnym z OPS oraz szereg innych świadczeń.

Organizujemy działania zmierzające do aktywizacji i animacji życia społecznego, dotyczą one podnoszenia kompetencji społecznych, w tym: organizowania czasu wolnego, podniesienie świadomości odpowiedzialności za własne życie. Pobudzenie beneficjentów  do aktywności i współdziałania przyczyni się do odbudowani więzi społecznych, które mają fundamentalne znaczenie dla społecznej aktywności jednostki i przygotowują do pracy w kierunku usamodzielnienia.

Adres & Kontakt