Punkt Wsparcia Środowiskowego stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych Punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne a także doradztwo zawodowe osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się klientom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących z Punktem. W PWŚ udzielane jest bezpośrednie wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w zakresie:

– konsultacji psychologicznej oraz kierowania do miejsc, gdzie możliwe jest udzielenie dalszej pomocy psychologicznej i lekarskiej;

– socjoterapii, w celu poprawy funkcjonowania w otoczeniu spolecznym;

– konsultacji zawodowej, w celu zbadania predyspozycji klienta do wyboru właściwego kierunku zatrudnienia;

– konsultacji w zakresie edukacji, w celu pracy nad motywacją do podjęcia edukacji bądź powrotu do nauki;

– udziału w grupie wsparcia;

– poradnictwa prawnego i socjalnego w w/w obszarach.

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku (www.mops.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

09:00 - 19:00

Wtorek

09:00 - 19:00

Środa

09:00 - 19:00

Czwartek

09:00 - 19:00

Piątek

09:00 - 19:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Chopina 42

Nr tel.