Punkt Konsultacyjny OSA powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej osób pokrzywdzonych w miejscu pracy. Pomaga poszkodowanym odnaleźć się w takich trudnych sytuacjach i znaleźć rozwiązanie.

Aktualna informacja o grupach wsparcia, szkoleniach oraz pozostałej ofercie, znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://osa_stow.republika.pl/start.html