Swoje działania skupia na:

– prowadzeniu szeroko rozumianej działalności informacyjnej w zakresie pomocy społecznej,

– udzielaniu indywidualnego wsparcia umożliwiającego osobom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,

– udzielaniu pomocy w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Hoża 4

Nr tel.
E-mail

-

Sieć

-