W przedszkolu prowadzona jest terapia dla dzieci z autyzmem. Początkowo terapia jest prowadzona w systemie 1:1, każde dziecko pracuje z jednym terapeutą realizując indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne nastawione na rozwijanie sfer deficytowych. Celem terapii jest rozwijanie mowy, zachowań społecznych oraz stopniowe wdrażanie dzieci do przedszkoli i szkół masowych lub integracyjnych. Do przedszkola są przyjmowane dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem posiadające: orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Oferowane są:
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne nastawione na rozwój sfer deficytowych – każde dziecko uczy się według dopasowanego do jego potrzeb programu

– Wspomaganie rodziców – podczas organizowanych wizyt domowych i szkolnych rodzice są uczeni jak  efektywnie pracować z dzieckiem- Zajęcia grupowe – w ramach przedszkola prowadzone są również zajęcia grupowe. Dzieci są przygotowywane do integracji.

Organizacja przedszkola:
– Zajęcia prowadzi wyszkolona i profesjonalna kadra.
– Możliwość integracji z rówieśnikami w Przedszkolu Integracyjnym “Bajkowa Akademia”, które mieści się w tym samym budynku.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:30 - 13:00

Wtorek

08:30 - 13:00

Środa

08:30 - 13:00

Czwartek

08:30 - 13:00

Piątek

08:30 - 13:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Malczewskiego 139

Nr tel.
E-mail