Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany z udziałem partnera Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”. Realizacja wsparcia ma na celu poprawę funkcjonowania społeczno – zawodowego 100 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany będzie w okresie 09.2016 -10.2018. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – nieaktywne zawodowo lub zagrożone ubóstwem z miasta Gdańsk. Oddziaływania projektu zorganizowane są w 3 obszarach:

1) wsparcie społeczne: wsparcie psychologiczne oraz trenerskie w formie indywidualnej i grupowej

2) wsparcie zawodowe: doradztwo zawodowe, treningi pracy, animacja pracy, szkolenia zawodowe

3) wsparcie rodzin uczestników: Grupy wsparcia dla członków rodzin, animacja społeczna, konsultacje specjalistyczne. Efektem ostatecznym oddziaływań projektowych będzie znalezienie zatrudnienia przez jego uczestników.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul.Solec 4

Nr tel.