Projekt realizowany ze środków europejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia za pomocą kompleksowych oddziaływań aktywizacji społeczno-zawodowej. Działanie skierowane jest do osób i rodzin zamieszkałych w Gdańsku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Dla każdego z zakwalifikowanych uczestników stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji na podstawie której dobrane będą odpowiednie formy wsparcia ( w zależności od potrzeb: wsparcie społeczne lub zawodowe/wsparcie społeczne i zawodowe).

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk,ul. Leczkowa 1A

E-mail

-