Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, która zajmuje się opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień. Można tam skorzystać, że świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

Godziny przyjmowania lekarzy:

lek. Grażyna Serafin – Baum

poniedziałek  7:00-20:00
wtorek           7:00-15:35
środa             7:00-18:00
czwartek       7:00-15:35
piątek            7:00-15:35

lek. Marcin Skarbek
Specjalista psychiatra

środa                14:00-18:00

lek. Łukasz Szostakiewicz
lekarz w trakcie specjalizacji

poniedziałek    15:00-18:00
wtorek             15:00-18:00
środa               15:00-18:00

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Nerwic Gdańskiego Centrum Zdrowia oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:

– niejasnych stanów lękowych i psychotycznych
– schizofrenii
– zaburzeń nastroju dwubiegunowych
– zaburzeń depresyjnych nawracających
– zaburzeń snu
– przewlekłych stanów lękowych
– fobii
– stanów lęku napadowego
– stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi
– stanów dyskomfortu psychicznego podczas adaptowania sie do zmieniających się okoliczności życiowych
– dyskomfortu psychicznego związanego z rozpoznaniem choroby psychicznej lub chorób somatycznych u członków rodziny
– zaburzenia odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia)
– zaburzeń osobowości

Współpraca z Oddziałami Dziennymi: Ogólnym Psychiatrycznym, Psychiatrycznym Geriatrycznym oraz Psychiatrycznym dla Dzieci działającymi na terenie Gdańskiego Centrum Zdrowia.

Do Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie. Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście. Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

 

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Oliwska 62

E-mail

-

Sieć

-