Realizowane są programy terapeutyczne dla  osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA, od 17.04.2014 prowadzoną jest także terapia dla osób uzależnionych od narkotyków.

Przyjmowane do leczenia są również osoby z podwójną diagnozą.

Oferowana pomoc:

– osobom uzależnionym od alkoholu

– osobom pijącym szkodliwie

– osobom zaniepokojonym tym, że zbyt często sięgają po alkohol

– osobom uzależnionym od narkotyków

– osobom używającym szkodliwie narkotyków

– osobom współuzależnionym

– DDA – dorosłym dzieciom alkoholików

– rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, doświadczającym przemocy

Oferowana pomoc:

– diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia

– porady i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pijących szkodliwie, zaniepokojonych tym, że zbyt często sięgają po alkohol

– porady i konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych

– pełny program terapii uzależnienia od alkoholu: sesje indywidualne oraz terapia grupowa dla osób uzależnionych

– terapię dla osób uzależnionych od narkotyków

– porady lekarza psychiatry, opiekę lekarza psychiatry dla osób z podwójną diagnozą

– kierowanie na detox oraz do stacjonarnych ośrodków terapii uzależnień

Pomoc jest bezpłatna. Nie wymagane jest skierowanie placówki. Przyjmowane są także osoby nieubezpieczone.

Aktualnie w Poradni realizowane są następujące programy:

– “Podwójny Problem”: świadczenia dla osób używających szkodliwie oraz uzależnionych od narkotyków – do leczenia i terapii przyjmowane są również osoby z podwójną diagnozą.

– “Nie jesteś sam”: świadczenia dla osób współuzależnionych

– “DDA Dorosłość Dojrzałość Autonomia”:świadczenia dla osób DDA

– “Trzeźwe Spojrzenie”: świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz używających szkodliwie alkoholu – program redukcji szkód.

– “Pod kontrolą” – świadczenia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz używających szkodliwie alkoholu – program redukcji szkód.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 13:00

Wtorek

08:00 - 13:00

Środa

08:00 - 13:00

Czwartek

08:00 - 13:00

Piątek

08:00 - 13:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt