Są to placówki:

Wsparcia Dziennego „Katolickie Ognisko Wychowawcze” – Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” – placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej skierowana do 14 dzieci od szóstego roku życia oraz Wsparcia Dziennego „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” – Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” – placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej skierowana do 14 nastolatków i młodych dorosłych.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Piecewska 9