Do zadań Oddziału należy:
– udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu,
z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego;
– udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych;
– zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w odpowiedniej placówce leczniczej,
rehabilitacyjnej lub opiekuńczej.
Oddział współpracuje z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami
uzależnionymi od alkoholu.
Świadczenia Oddziału są udzielane osobom:
– dobrowolnie zgłaszającym się na leczenie;
– skierowanym przez jednostki służby zdrowia, a wymagającym leczenia szpitalnego;
– zobowiązanym przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu;
– skierowanym przez sądy na internację sądowo-psychiatryczną.
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych udziela świadczeń zapobiegawczo-
leczniczych, a w szczególności:
– przeprowadza detoksykację, leczy psychozy alkoholowe, powikłania somatyczne i neurologiczne występujące w przewlekłym nadużywaniu alkoholu;
– nawiązuje wstępny kontakt terapeutyczny z pacjentem, z jego rodziną i środowiskiem;
– prowadzi działanie informacyjno-edukacyjne motywujące pacjentów do podjęcia  terapii
odwykowej.
Po zakończeniu leczenia detoksykacyjnego pacjent może zostać objęty intensywną terapią odwykową, po uprzednim zakwalifikowaniu przez terapeutę i przeniesieniu na Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów zobowiązanych przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Całodobowy.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Srebrniki 17

E-mail

-

Sieć

-