Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży “Młodzieżowy Port” zajmujemy się pomocą młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Oferujemy pomoc w problemach takich jak:

– problemy z nastrojem, brak chęci do życia, apatia
– problemy w regularnym uczęszczaniu do szkoły
– niechęć do nauki, trudności w koncentracji
– lęk
– problemy z jedzeniem
– trudności w kontaktach z rówieśnikami
– poczucie niezrozumienia, izolacji ze strony otoczenia
– problemy emocjonalne po traumatycznych zdarzeniach
– trudności w myśleniu, objawy psychotyczne
– autodestrukcyjne zachowania
– agresja
– przemoc w rodzinie
– trudności w relacjach rodzinnych
– problem alkoholowy w rodzinie

Pracujemy terapeutycznie w oparciu o nurt psychoanalityczny oraz systemowy, co oznacza, że uznawane są trudności indywidualne pacjenta, ale też w terapię angażowana jest całą rodzina.  Korzysta się także z koncepcji społeczności terapeutycznej, która pomaga pacjentom odnaleźć się w różnorodnych rolach społecznych i ocenić swój wkład w funkcjonowanie grupy rówieśniczej.i.

Pacjenci korzystają z:

– psychoterapii grupowej
– psychoterapii indywidualnej
– socjoterapii
– psychoedukacji
– warsztatów psychologicznych
– muzykoterapii, psychorysunku, relaksacji
– społeczności terapeutycznej
– indywidualnej opieki psychologa i psychiatry
– psychoterapii rodzinnej
– terapii zajęciowej

W trakcie pobytu na Oddziale młodzież ma możliwość realizowania obowiązku szkolnego na miejscu, w ramach nauki w ZKPiG nr 32.

Zapisy na Oddział możliwe są po odbyciu kilku konsultacji psychologicznych w Poradni i weryfikacji kandydatury pacjenta przez zespół terapeutyczny. W trakcie konsultacji spotykamy się z pacjentem i jego rodzicami, zbieramy informacje na temat pacjenta i jego problemów oraz przedstawiamy ofertę pomocy najbardziej dostosowaną do problemów zgłaszanych przez pacjenta i jego rodzinę.

Zapis na konsultację możliwy jedynie ze skierowaniem od lekarza POZ lub psychiatry do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Rejestracja codziennie od 8:00 do 15:00.