W placówce znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, która zajmuje się opieką psychiatryczną.