Liczba miejsc:50, przyjmowanie na podstawie skierowania od pracownika socjalnego TPBA lub w trybie interwencyjnym.

Specjaliści dostępni w placówce: pracownik socjalny (w okresie zimowym również terapeuta uzależnień oraz psycholog).

Noclegownia jest elementem gdańskiego systemu pomocy osobom bezdomnym. Głównym elementem działalności jest zapewnienie schronienia osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia. Skierowanie do placówki wydaje pracownik socjalny w noclegowni przy ul. Żaglowej według następującego harmonogramu: Poniedziałek 7-11, Środa 7–11, Czwartek 12–14, Piątek 7-11. Poza tymi godzinami możliwe jest przyjęcie do placówki w trybie interwencyjnym.

Noclegownia zapewnia schronienie w godzinach wieczorowo – nocnych, środki czystości, środki do odwszawiania, odzież (w miarę możliwości). W placówce istnieje możliwość skorzystania z porady pracownika socjalnego oraz w okresie zimowym terapeuty uzależnień i psychologa.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Mostowa 1A

Nr tel.