W tym NZOZ znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, która zajmuje się świadczeniem opieki psychiatrycznej i leczeniem uzależnień – są to świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 105

Nr tel.