Jest mieszkaniem wspomaganym, w ramach budowanego w Gdańsku systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Lokal mieszkalny mieści się we Wrzeszczu (na Wysepce) przy ul. Grunwaldzkiej. Przeznaczony jest dla dwóch osób. Mieszkanie jest miejscem czasowego pobytu, przygotowującym osoby wymagające wsparcia do samodzielnego życia w otwartej społeczności. Trening realizuje dwóch trenerów przy wsparciu dwóch konsultantów ( psychologa i oligofrenopedagoga). Zadanie realizowane jest z dotacji Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 127a/2

Nr tel.