Mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi.

Kadrę merytoryczną tworzą: trener-koordynator, trener i pedagog. Mieszkanie przeznaczone jest dla dwóch pełnoletnich osób niepełnosprawnych (bez względu na płeć) skierowanych na czas realizacji programu usamodzielniania, na podstawie odpowiednich przepisów. Okres wsparcia wynosi dwa lata, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do trzech lat.

Dzięki stałemu wspieraniu mieszkańców przez trenerów i pedagoga możliwe staje się jak najpełniejsze wypracowanie umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności życiowej. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest traktowany jako ważna składowa procesu integracji  społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie spokojnych i bezpiecznych warunków samodzielnego mieszkania jest w przypadku osób z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną  warunkiem najbardziej efektywnej realizacji programu włączania ich w otwarte środowisko.

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Fundację AKCES w ramach powierzenia zadania przez Gminę Miasta Gdańsk.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Czynne całodobowo.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Nowiny 7