Pomoc świadczona jest osobom uzależnionym od alkoholu lub od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, od alkoholi, hazardu oraz innych zachowań,osobom pijącym szkodliwie, rodzinom osób uzależnionych:małżonkom, rodzicom,młodzieży i dzieciom, dzieciom pełnoletnim (DDA), osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny, osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie, osobom będącym sprawcami przestępstw drogowych dokonanych pod wpływem alkoholu.
Oferta to:
– diagnoza psychologiczna i psychiatryczna,
– psychoterapia indywidualna i grupowa,
– konsultacje specjalistyczne,
– konsultacje dla rodziców będących beneficjentami programu,
– treningi umiejętności psychologicznych,
– psychoterapię w formie oddziału dziennego,
– pomoc pracownika socjalnego,
– pomoc prawna

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:00 - 19:00

Wtorek

07:00 - 19:00

Środa

07:00 - 19:00

Czwartek

07:00 - 19:00

Piątek

07:00 - 19:00

Sobota

-

Niedziela

-