Projekt “Inkubator Samodzielności III” – Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny przedstawia ofertę pobytu w całodobowej placówce rehabilitacji psychiatrycznej dla 9 osób.

Placówka jest przeznaczona dla osób od 20 do 35 roku życia z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób po pierwszych epizodach choroby. Uczestnicy projektu to mieszkańcy województwa Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodnio – Pomorskiego i Dolnośląskiego. Realizacja projektu odbywa się w placówce rehabilitacji z całodobowym pobytem, pełniąc rolę przystosowawczą, prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania dającą możliwość pełnienia wszechstronnych ról społecznych wspieranych przez społeczność terapeutyczną i profesjonalistów. Średni okres pobytu to 1 rok. Zakłada się ciągłość zadań placówki, po zakończonym projekcie. Uczestnicy ostateczni w czasie pobytu w placówce uczestniczą w całodobowej rehabilitacji, która obejmuje systematyczne treningi umiejętności niezbędnych do uzyskania samodzielności oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Prowadzone treningi rehabilitacyjne w projekcie dotyczą sfery społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej oraz podstawowych funkcji życia codziennego. Treningi prowadzone są przez kadrę: certyfikowanych specjalistów terapii środowiskowej, psychologów, pedagogów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych. Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Placówka całodobowa ( po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość zwiedzenia placówki).

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Kolonijna 2

Nr tel.