Prowadzone działania:
Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym w wyjściu z nałogu. Grupy AA, Al-Anon. Obszary działań Stowarzyszenia to wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans oraz ochrona i promocja zdrowia.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Ks. Józefa Zator-Przytockiego 3

Nr tel.
Sieć

-