Misją organizacji jest podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb dzieci wymagających szczególnej uwagi i pomocy, ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całościowy i systemowy program pomocy, który oferuje Fundacja, realizują wysokiej klasy profesjonaliści, wrażliwi i otwarci na potrzeby małego człowieka.

Działalność GSPP ukierunkowana jest na:
1) Dzieci w wieku 3-5 lat pozostające poza edukacją przedszkolną:
– uruchamianie ośrodków edukacji przedszkolnej, tzw. “innych form wychowania przedszkolnego”,
2) Dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, problemami wychowawczymi, trudnościami w uczeniu się, trudnościami i opóźnieniami rozwojowymi:
– Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, obozy terapeutyczne, pomoc rzeczowa, koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
3) Rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – z problemami uzależnień, przemocy, bezrobocia, innymi:
– koordynowanie strategii pomocy metodą zespołu interdyscyplinarnego,
– interdyscyplinarna pomoc doradcza w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (12 konsultantów),
– pomoc rzeczowa.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Stryjewskiego 28

Nr tel.