Punkt zajmuje się profilaktyką uzależnień, szeroko rozumianą pomocą osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, głownie mężczyznom przebywającym w więzieniach i opuszczających zakłady karne oraz ich rodzinom na terenie Gdańska. Bierze też udział w różnych formach pomocy psychologicznej świadczonej przez psychologów, terapeutów i pedagogów ze specjalizacją resocjalizacyjną w kierunku przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, jej pracownicy uczą te osoby na temat mechanizmów funkcjonowania osoby w warunkach negatywnych emocji, stresu i napięcia emocjonalnego oraz prawidłowych relacji interpersonalnych.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, Szara 6

Sieć

-