Poradnia dla Rodziców „FOSA na Dolnym Mieście”, funkcjonuje przy ul. Toruńskiej 8/4 w Gdańsku. Poradnia oferuje bezpłatne wsparcie specjalistyczne (m.in. psycholog, psychoterapeuta, prawnik, terapeuta uzależnień) dla osób dorosłych, dzieci oraz rodzin. Równolegle realizuje programy aktywizacji społeczno – zawodowej. Zakres wsparcia wynika z aktualnie realizowanych projektów w ramach współpracy z MOPR, Urzędem Miasta Gdańska, i innych grantów, w tym pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej. W ofercie m.in.:

– porady prawne,
– doradztwo zawodowe dla dorosłych oraz określanie profilu rozwoju zawodowego dla dzieci i młodzieży,
– logopeda – korekcja wad wymowy u dzieci i młodzieży,
– psycholog – konsultacje, terapia indywidualna, terapia par, terapia grupowa,
– seksuolog – konsultacje indywidualne i par, edukacja seksualna dla młodzieży,
– pedagog – pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych dzieci i młodzieży, pomoc rodzicom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– animatorzy społeczni – organizacja czasu wolnego dla rodzin, zajęcia integrujące członków rodzin,
– asystenci rodziny – asysta i wsparcie rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w naturalnym środowisku rodzin.

PONIŻEJ WYKAZ ULIC OBJĘTYCH WSPARCIEM:

Chłodna
Dobra
Dolna
Fundacyjna
Jałmużnicza
Jaskółcza
Kamienna Grobla
Kieturakisa
Królikarnia
Kurza
Polna
Przesmyk
Przyokopowa
Radna
Reduta Dzik
Reduta Miś
Reduta Wilk
Reduta Wyskok
Sempołowskiej
Szczygła
Szuwary
Śluza
Ułańska
Wierzbowa
Wróbla
Zielona
Łąkowa nr: 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/38, 37/38, 39-44, 45, 46ac, 50, 51, 52
Toruńska nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Godziny otwarcia

Poniedziałek

9:00-18:00

Wtorek

9:00-18:00

Środa

9:00-18:00

Czwartek

9:00-18:00

Piątek

9:00-18:00

Sobota

-

Niedziela

-