Fundacja „Autyzm w Rodzinie”utworzona przez rodziców dzieci dotkniętych autyzmem jest organem założycielskim Poradni dla Osób z Autyzmem. Poradnia udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzin w oparciu o kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci z województwa pomorskiego przyjmowani są bez skierowania lekarskiego. Istotna jest tam wczesna wielospecjalistyczna diagnoza i wczesna interwencja. W poradni pracują specjaliści z zakresu pediatrii i psychiatrii, psychologii klinicznej, psycholodzy, logopeda oraz terapeuci.

Świadczone są usługi w zakresie:
– wielospecjalistycznej diagnozy stanu zdrowia i funkcjonowania dziecka (lekarska, psychologiczna, logopedyczna),
– opracowywania szczegółowych, zindywidualizowanych programów usprawniania dziecka,
– rehabilitacji – indywidualnej terapii środowiskowej dziecka prowadzonej w systemie 1:1 codziennie od poniedziałku do piątku w domu rodzinnym, w przedszkolu lub w szkole,
– rehabilitacji logopedycznej,
– okresowych konsultacji,
– pomocy w umieszczaniu dzieci w odpowiednich placówkach edukacyjnych,
– doradztwa i pomocy psychologicznej dla rodziców,
– szkolenia terapeutów, rodziców oraz innych osób zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z autyzmem.

W pracy nad stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka z autyzmem wykorzystywane są różne metody i techniki:
– program kompleksowej pomocy osobom autystycznym – model TEACH,
– elementy terapii behawioralnej oparte na wzmocnieniach pozytywnych,
– techniki stosowane w terapii zaburzeń sensorycznych,
– metodę dobrego startu,
– metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne,
– terapię opartą na zabawie.
W terapii główny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjne dziecka oraz zwiększenie jego samodzielności.

 

Świadczone są usługi w zakresie:

– diagnozy stanu zdrowia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych (lekarska i psychologiczna),

– rehabilitacji – indywidualnej terapii środowiskowej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym, prowadzonej w systemie 1:1 codziennie od poniedziałku do piątku w domu rodzinnym lub w przedszkolu,

– terapii logopedycznej,

– udzielania rodzicom wskazówek w zakresie opieki i terapii ich dzieci

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 16:00

Wtorek

08:00 - 18:00

Środa

08:00 - 16:00

Czwartek

08:00 - 16:00

Piątek

08:00 - 16:00

Sobota

-

Niedziela

-

Konieczna jest rejestracja telefoniczna.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Chopina 42

Nr tel.