Placówka typu dziennego, prowadzona przez Gdańską Fundację “I Ty Możesz Wszystko”, oferująca seniorom i osobom niepełnosprawnym dzienną opiekę , wsparcie i bezpieczeństwo. W ofercie znajdują się zajęcia i programy poprawiające jakość życia seniorów, podnoszące ich aktywność i sprawność, prowadząca do utrzymania samodzielności życiowej.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Wajdeloty 28A

Nr tel.
E-mail