Dzienny Dom Pomocy to oferta skierowana do seniorów ze środowiska, w szczególności do osób samotnych. Uczestnicy Dziennego Domu zapewnioną mają bogatą ofertę zajęć terapeutycznych. Wraz z mieszkańcami DPS „Ostoja” mogą brać udział m.in. w zajęciach plastycznych, muzycznych, gimnastycznych, edukacyjnych, teatralnych, kulinarnych, projekcjach multimedialnych. Seniorzy biorą także udział w spotkaniach integracyjnych z innymi Domami Pomocy Społecznej, wycieczkach autokarowych oraz pielgrzymkach. Uczestniczą również w rozmaitych imprezach, koncertach i uroczystościach organizowanych na terenie Domu, a także wyjściach do teatru, opery czy filharmonii. W okresie wiosenno-letnim czas organizowany jest najczęściej w pełnym zieleni ogrodzie. Oprócz oferty zajęć aktywizacyjnych uczestnikom zapewnia się dwa posiłki dziennie.

Miejsca czasowego pobytu:

„Ostoja” dysponuje dwoma miejscami czasowego pobytu dla kobiet. Oferta skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki, gdy ich rodzina znalazła się w sytuacji, która czasowo uniemożliwia im zajęcie się seniorem. Oferta skierowana jest również do kobiet, które powinny znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej poza kolejnością. W tym wypadku osobie potrzebującej może być zapewniona opieka do momentu uzyskania miejsca docelowego.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:30 - 15:30

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

-

Niedziela

-

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Hoża 4

Nr tel.

-

E-mail

-

Sieć

-