Seniorzy mają zapewnione miejsce zamieszkania i wyżywienie oraz podlegają całodobowej opiece opiekuńczo-pielęgnacyjnej. DPS umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto oferowana jest pomoc w zakresie codziennych czynności i podczas załatwiania spraw osobistych.

W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne.

Do dyspozycji mieszkańców są dwie sale terapii zajęciowej, kuchnia i jadalnia, kaplica, kawiarnia, biblioteka wraz z czytelnią, pralnia, sala ćwiczeń, palarnia.

DPS proponuje seniorom różne formy spędzania wolnego czasu. Na jego terenie odbywają się liczne zabawy, koncerty i spotkania integracyjne. Regularnie organizowane są wycieczki, spacery, odwiedziny w zaprzyjaźnionych placówkach, imprezy okolicznościowe. Prowadzone są: gimnastyka poranna i ogólnousprawniająca, klub filmowy, spotkania szaradzistów, gry planszowe, spotkania z piosenką, gry i zabawy edukacyjno-relaksacyjne, spotkania z psychologiem. Mieszkańcy mogą rozwijać własne zainteresowania i hobby w salach terapii zajęciowej. Wszelkie prowadzone zajęcia i oferowane usługi zmierzają do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Na terenie DPS działa również Samorząd Mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie realizuje zajęcia terapeutyczne, przeznaczone zarówno dla osób aktywnych, jak i osób leżących.

Osoby aktywne mogą korzystać z następujących rodzajów terapii zajęciowej:

– ergoterapia (krawiectwo, sekcja kulinarna);
– arteterapia (rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, choreoterapia – taniec terapeutyczny, biblioterapia, filmoterapia);
– socjoterapia (ludoterapia; gry i zabawy oraz terapia ruchem i rekreacja).

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie zajęć z obsługi komputera.

Osobom leżącym oferowana jest:

– rehabilitacja;
– profilaktyka i terapia antyodleżynowa;
– pionizacja (zmiany pozycji ułożeniowej, sadzanie na wózek);
– muzykoterapia (słuchanie muzyki i śpiewanie);
– biblioterapia (czytanie książek i czasopism);
– logoterapia (leczenie słowem);
– terapia duchowa (spotkania duszpasterskie, Msza Święta, spowiedź);
– ludoterapia (gry planszowe);
– terapia reminiscencyjna (rozmowy indywidualne);
– wsparcie psychologiczne

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, fizjoterapeutę, pielęgniarki, opiekunów oraz psychologa.

Przy DPS działa Klub Seniora Prometeusz, skupiający mieszkańców Domu oraz seniorów ze środowiska lokalnego.Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej (lub ich przedstawiciel ustawowy) powinny zgłosić się do Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania) i złożyć wniosek o przyjęcie do DPS. Wszelkich informacji na temat warunków przyjęcia do placówki i zasad odpłatności za pobyt udzielą również Państwu pracownicy socjalni w DPS.

Adres & Kontakt