Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku, pod obecną nazwą, działa na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 30/2006 i jest domem stałego pobytu dla 65 osób w podeszłym wieku.  Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.  Dom Pomocy Społecznej Caritas dysponuje mieszkaniami jedno i dwupokojowym z aneksem kuchennym oraz łazienką. Każde mieszkanie wyposażone jest w aparat telefoniczny i system przywoławczy. Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  W domu przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie środowiskowych usług opiekuńczych. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej oraz psychicznej sprawności.  Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym również zabiegów rehabilitacyjnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.  Pracownik socjalny oraz psycholog służą swoim czasem tym, którzy oczekują wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów.  Seniorzy domu mogą rozwijać swoje zainteresowania w pracowni terapeutycznej, gdzie prowadzone są zajęcia plastyczne, ceramiczne, krawieckie itp. Miejscem wspólnych spotkań są kawiarenki, gdzie przy kawie i herbacie można miło spędzić czas. Tam też można posłuchać płyt, pograć w karty lub szachy.  W dużej, przeszklonej jadalni odbywają się koncerty, występy artystyczne i imprezy kulturalne. Tutaj również świętujemy imieniny, urodziny i inne ważne uroczystości naszych mieszkańców. Dodatkowym miejscem spotkań pensjonariuszy latem jest ogród.  Od września 2000 r. mieszkańcy wraz z pracownikami wydają swój własny miesięcznik „Głos Seniora”.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-

Placówka całodobowa.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Fromborska 24

E-mail

-