Stowarzyszenie “Krok po Kroku” jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zespół specjalistów (lekarze, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści) oraz wolontariusze. Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. Osoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Celem jest też pełna integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a także kształtowania właściwych wzajemnych postaw.

Pomocą objęte są dzieci, które mają:

– Nieprawidłowy rozwój ruchowy i psychoruchowy na skutek wad wrodzonych narządu ruchu.

– Uszkodzenia układu nerwowego.

– Z mózgowym porażeniem dziecięcym.

– Z przepukliną oponową, rdzeniową i innymi schorzeniami.

– zaburzoną funkcję chodu czy funkcję kończyn górnych na skutek okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego, złamania kończyny, urazu wielonarządowego, urazu czaszkowo – mózgowego, uszkodzenia nerwu czy choroby mięśniowej.

– Zaburzony rozwój fizyczny i ograniczoną sprawność ogólną na skutek otyłości, cukrzycy (zrosty po zastrzykach upośledzają rozwój mięśni i układu kostnego) anoreksji czy przebytej choroby nowotworowej.

– zaburzoną postawę ciała i wydolność krążeniowo – oddechową na skutek wad wrodzonych klatki piersiowej,
wad postawy, skolioz czy schorzeń układu oddechowego.

Dzieciom zapewniona jest:

– kompleksową opiekę specjalistyczna

– poradnictwo w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uwzględnieniem tematyki dziecięcej(informacje o sieci placówek rehabilitacyjnych, prowadzonej terapii, turnusach, programach PFRON itp.).

– poradnictwo prawne

– kontakt ze specjalistami i innymi rodzicami (zajęcia integracyjne, grupy wsparcia itp.).

Dostępna jest:

– duża sala do ćwiczeń dla dzieci starszych (50 m2) wyposażona w drabinki, materace i specjalistyczny zestaw do leczenia skolioz i wad postawy

– mała sala dla dzieci młodszych (18 m2) z Terpi Masterem i zestawem do wczesnej stymulacji

– sala do fizykoterapii (26 m2) laser, bioptron, lampy sollux, aparat do elektroterapii, pole magnetyczne,
aparat do miejscowej krioterapii

– gabinet badań specjalistycznych.

Po przeprowadzeniu specjalistycznego badania (specjalista rehabilitacji doświadczony w leczeniu dzieci, psycholog, pedagog, logopeda) zespół terapeutów prowadzi zajęcia terapeutyczne w oparciu o ustalony wcześniej program rehabilitacyjny.

WAŻNE:

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży w ramach umów na rok 2016 z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy nieodpłatne usługi zdrowotne w zakresie:

  1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
  2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  3. Fizjoterapia ambulatoryjna

Pacjentów obowiązuje skierowanie od lekarza POZ bądź specjalisty.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 15:00

Wtorek

8:00 - 15:00

Środa

8:00 - 15:00

Czwartek

8:00 - 15:00

Piątek

8:00 - 15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Są to godziny otwarcia rejestracji.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Śląska 66 C

Nr tel.