Centrum w Gdańsku (placówka znajduje się również w Gdyni) jest placówką dziennego pobytu, w której dorosłe osoby z autyzmem są uczone różnych form aktywności zawodowej, umiejętności związanych z prowadzeniem domu i samodzielnym życiem oraz realizowaniem swoich zainteresowań. W Centrum pracują terapeuci, którzy stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Do zadań Centrum (również tego w Gdyni) należą m.in.:

– diagnoza umiejętności i kompetencji społeczno – zawodowych

– terapia indywidualna i grupowa

– treningi aktywizacji zawodowej w Centrum

– treningi aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy

– wspieranie osób zatrudnionych

– trening mieszkalnictwa

– prowadzenie Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego

– prowadzenie Grup Wsparcia dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i osób z Zespołem Aspergera

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 16:00

Wtorek

08:00 - 16:00

Środa

08:00 - 16:00

Czwartek

08:00 - 16:00

Piątek

08:00 - 16:00

Sobota

-

Niedziela

-