Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (BIZON) przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku – zajmuje się realizacją projektów służących aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, działa od 2006r.

Jest to szansa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na pracę wiążącą się np. ze sprzątaniem, pomaganiem w kuchni, prostymi pracami biurowymi.

Usługa zatrudnienia wspomaganego, która obejmuje:

– doradztwo zawodowe – pomoc w określeniu mocnych stron, zdolności i możliwości.

– konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

– wsparcie trenera pracy w miejscu treningu pracy i w zatrudnieniu.

– pomoc w formalnym przygotowaniu do podjęcia pracy i w znalezieniu pracy.

Grupy wsparcia dla osób pracujących i ich rodzin/ opiekunów.

Adres & Kontakt

Nasz adres

Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 (p. 107)