Gdańskie Centrum Równego Traktowania to bezpieczne miejsce, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymują bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne w sytuacjach dyskryminacji, motywowanej uprzedzeniami.

W szczególności ze względu na:

  1. wiek,
  2. płeć,
  3. rasę / pochodzenie,
  4. religię / bezwyznaniowość,
  5. orientację psychoseksualną,
  6. stan zdrowotny / niepełnosprawność.

Nad wspólną misją i celami Gdańskiego Centrum Równego Traktowania pracowało 12  partnerskich organizacji. 

Stowarzyszenie WAGA
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
PSONI Gdańsk
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk
Tolerado
Krytyka Polityczna – świetlica w trójmieście
Otwarte Idee
TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
Diversity Pl
Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska z TEAL Action Learning Global
Barbara Borowiak i Maria Maślak z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasto Gdańsk

Telefon, Technologia, Pin, Mobilnych, Internet

Jeżeli czujecie, że doświadczyliście dyskryminacji, zapraszamy do kontaktu:
519 544 485
kontakt@gcrt.pl


Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Skip to content