O Programie GPOZP na lata 2016-2023

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest próbą stworzenia systemowego narzędzia zarówno dla ochrony zdrowia, jak i radzenia sobie z zagrożeniami jakie niosą kryzysy i choroby psychiczne.
 
U podstaw Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego leżą wartości takie jak: zachowanie godności człowieka i poszanowanie jego praw, postępowanie zgodne z zasadą solidarności w podejmowaniu zadań, jak również wspólna determinacja w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań niwelujących zagrożenia i pozwalających sprostać wyzwaniom współczesnej rzeczywistości. Zachowanie tych wartości jest koniecznością w realizacji obowiązku dbania o zdrowie mieszkańców. Nie ma pełnego rozwoju społecznego, jeśli ktokolwiek pozostaje poza rozwijającą się wspólnotą.

Dla kogo GPOZP  i kto opracował?

Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023  stworzony został dla osób  borykających się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego. Program budowany był we współpracy osób zaangażowanych w działania w obszarze zdrowia psychicznego w służbie zdrowia, pomocy  społecznej, sektorze pozarządowym i samorządzie. 

Pobierz aktualny GPOZP

download-1459070_960_720

 

Potrzebujesz wsparcia? Pracujesz w obszarze pomocy?

Pobierz naszą darmową aplikację na telefon!

 

Skip to content