Szukaj

Oferta nieodpłatnych zajęć dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Gdańska.

Prowadzone jest szeroko pojęte postępowanie wspierające, obejmujące między innymi: naukę umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening kulinarny, trening zaradności życiowej oraz umiejętności spędzania czasu wolnego.

Zapewniona jest profesjonalna pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna, udział w różnych formach terapii zajęciowej podnoszącej sprawność i aktywność uczestników, aktywne formy spędzania czasu, stymulację potrzeb i rozwijanie zainteresowań kulturalno-artystycznych, naukę obsługi komputera i internetu.

Zapewnione jest również wyżywienie dla uczestników zajęć (jeden posiłek dziennie w ramach treningu kulinarnego).

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Reja 34b

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content