Szukaj

Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowane działania zakładają poprawę funkcjonowania zdrowotnego, psychospołecznego oraz zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Gdańska. Są to osoby, które przygotowują się do procesu usamodzielniania, ale z powodu trudności w procesie separacji z rodziną, lękiem przed niezależnością bądź braku pewnych umiejętności psychospołecznych, nie są w stanie rozpocząć treningu od zaraz. Ponadto oddziaływanie te prezentują innowacyjne sposoby pracy, polegające na podążaniu za potrzebami osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez dostosowanie treningów i terapii do indywidualnych zasobów oraz możliwości klienta (treningi asertywności, komunikacji i współdziałania, treningi w zakresie samoobsługi czy gospodarstwa domowego, treningi usamodzielniające i inne).

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Chopina 42

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę