Szukaj

Poradnia oferuje konsultacje psychiatry dziecięcego, konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną TSR, terapię rodzin, pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Oferta skierowana do dzieci, rodziców i nauczycieli na terenie szkoły. Oferta poradni kierowana jest do dzieci najmłodszych aż do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Rejon poradni: Piecki-Migowo, Suchanino, Wrzeszcz, Złota Karczma, Niedźwiednik, Siedlce, Zielony Trójkąt, Gdańsk Południe.

Oferta na dany rok szkolny jest ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem klientów oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.

Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza logopedyczna
Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego
Diagnoza ADHD
Diagnoza małego dziecka
Porady zawodowe
Przesiewowe badania:
-słuchu
-mowy
-wzroku
-gotowości szkolnej
-ryzyka dysleksji
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (oddziały „0”, SP kl. I-III)
Terapia pedagogiczna (SP kl. IV-VI S, kl. I-III GIM)
Terapia pedagogiczna z matematyki (SP i GIM)
Terapia logopedyczna
Terapia psychologiczna
Socjoterapia (SP i GIM)
Terapia Warnke (SP i GIM)
Terapia EEG Biofeedback(SP, GIM i PONADGIM)
Terapia SI (PRZEDSZKOLA i SP kl. I-III)
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu (SP, GIM i PONADGIM)
Terapia systemowa (rodziny)

Warsztaty:

integracyjne(SP, GIM i PONADGIM),
wyboru drogi życiowej(GIM i PONADGIM),
„Jak uczyć się skutecznie?” (SP i GIM)
„Jak współpracować w samorządzie szkolnym?” (PONADGIM),
„Jak rozpoznać swoje uczucia i jak sobie z nimi radzić?” (SP, GIM i PONADGIM),
„Zgrana klasa” (SP i GIM)
„Rozwiązywanie konfliktów bez agresji i przemocy. Jak sobie radzić z agresją?” (SP i GIM)
psychoedukacyjne z zakresu komunikacji empatycznej opartej na PBP M.Roesenberga (SP, GIM i PONADGIM),
„Współpraca i współdziałanie w grupie” (SP)
„Profilaktyka HIV/AIDS” (PONADGIM),
„Ja i moje miejsce w klasie” (SP)

Inne:

Trening Zastępowania Agresji (GIM i PONADGIM)
Trening koncentracji uwagi „Patrz, słuchaj i pracuj” (SP)
Zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dzieci (PRZEDSZKOLE)
Kluby Empatii (PONADGIM)
Trening „Myślę twórczo” (GIM i PONADGIM)
Zajęcia interwencyjne w klasach (SP, GIM i PONADGIM)
Zajęcia terapeutyczne wg programu „Dam radę” (PRZEDSZKOLE i SP)
Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze wg programu „Spójrz Inaczej przeciwko agresji” (SP)
Trening efektywnego uczenia się (SP, GIM i PONADGIM)
„Ty- Ja -My. Razem w świecie uczuć” cykl warsztatów (dzieci 5, 6 letnie)
Zajęcia terapeutyczne metodą „Kolorowej Ortografii” (SP)

Dla rodziców

Pomoc grupowa:

Terapia systemowa (Rodziny)
Trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków
Zajęcia psychoedukacyjne „Rodzeństwo bez rywalizacji”
„Szkoła dla Dobrych Rodziców” (Rodzice dzieci z ADHD)
Klub Empatii dla rodziców
Warsztaty dla rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej (Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym)
Zebrania z rodzicami – omawianie wyników badań przesiewowych.
Udział w spotkaniach szkolnych Zespołów d.s. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sprawach dzieci (na wniosek rodzica),
Prelekcje dla rodziców z zakresu:
-pracy z dzieckiem z dysleksją w domu,
-trudności szkolnych i w życiu codziennym dzieci z dyskalkulią,
-gotowości szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę,
-komunikacji empatycznej.

Pomoc indywidualna:

Rozmowy z rodzicami w poradni.
Konsultacje indywidualne na terenie szkół.
Interwencje kryzysowe, udział w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, mediacjach na terenie szkół i placówek.
Obserwacje dzieci na terenie placówek, do których uczęszczają lub w innych środowiskach.
Dla nauczycieli

Oferta na dany rok szkolny jest ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem klientów oraz możliwościami organizacyjnymi placówki.

Szkolenia rad pedagogicznych z zakresu:

pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dyskalkulia,
pracy z uczniem zdolnym,
pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
praca z uczniami z zaburzeniami zachowania ( w tym ADHD, ADD),
organizacji pracy w klasach integracyjnych,
dojrzałości szkolnej,
zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
umiejętności wychowawczych,
motywowania do nauki,
rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
profilaktyki logopedycznej,
metod efektywnego uczenia się,
komunikacji empatycznej.

Szczegółowy zakres szkolenia ustalany zgodnie z zapotrzebowaniem placówki bezpośrednio z prowadzącym.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, do uzgodnienia z pracownikami poradni.

Inne

Konsultacje w sprawach uczniów
Konsultacje w sprawie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Klub Empatii dla rodziców i nauczycieli
Grupa Wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych
Udział w zebraniach z rodzicami – omówienie wyników badań przesiewowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek

07:00 - 18:00

Wtorek

07:00 - 18:00

Środa

07:00 - 18:00

Czwartek

07:00 - 18:00

Piątek

07:00 - 18:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Związku Jaszczurczego 4

Zaplanuj moją trasę
Skip to content