Szukaj

Dla szkoły najważniejszym zadaniem staje się wypracowanie polityki kontaktowania się z rodzicami w sposób, w którym szkoła odbierana jest jako sprzymierzeniec w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Tylko w przypadku przychylności ze strony rodziców możliwe jest wypracowanie wspólnej strategii postępowania wobec problemów wychowawczych młodzieży.

Doceniając znaczenie tych kwestii nasze liceum –  wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, działającą przy szkole –  wypracowało taki program postępowania wobec młodzieży, aby rodzice mieli poczucie, że problemy ich dzieci są także problemami szkoły i w szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań nie są pozostawieni samym sobie.

Działania wychowawcze dotyczące pozycji ucznia w klasie i związki jakie łączą go z rówieśnikami odgrywają najważniejszą rolę w okresie dojrzewania w czasie nauki w szkole średniej. Klasa stanowi małą społeczność w której młody człowiek uczy się rozpoznawać i rozwiązywać problemy. Atmosfera w grupie ma duży wpływ na wyniki edukacyjne, stąd praca z klasą jest istotnym elementem programu wychowawczego. Mała społeczność analizowana jest pod kątem struktury grupy (lider formalny i nieformalny, sympatie i antypatie, koalicje, podgrupy), celów (jednostkowe, grupowe, zaspokajanie potrzeb), roli w grupie, poziomu integracji, mocnych i słabych stron zespołu.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 16:00

Wtorek

08:00 - 16:00

Środa

08:00 - 16:00

Czwartek

08:00 - 16:00

Piątek

08:00 - 16:00

Sobota

08:00 - 13:00

Niedziela

-

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Sztormowa 9

Nr tel.:
E-mail:
Zaplanuj moją trasę
Skip to content