Szukaj

Leczenie substytucyjne to farmakologiczna metoda leczenia stosowanego w uzależnieniu od opioidów. Nadrzędny cel stanowi zaprzestanie zażywania substancji, od której pacjent był uzależniony, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka szkód związanych z jej używaniem. Podawanie leku substytucyjnego zapobiega objawom zespołu abstynencyjnego, powoduje redukcję głodu psychicznego, jak również ogranicza skutki uzależnienia w aspekcie zdrowotnym oraz społecznym.
W Poradni oferujemy leczenie substytucyjne preparatem Methadone HCl, który przyjmowany jest w formie syropu oraz preparatem Bunofrin w postaci tabletek podjęzykowych. Każdorazowo dawka substytutu ustalana jest indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Osoby korzystające z Programu Leczenia Substytucyjnego objęte są opieką lekarza psychiatry oraz personelu pielęgniarskiego, dodatkowo mają możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, terapii indywidualnej oraz grupowej. Umożliwiamy także dostęp do bezpłatnych porad prawnych oraz konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Kryteria kwalifikacji:
-ukończony 18 r. ż.,
– uzależnienie od opioidów,
-wyrażenie zgody przez osobę zainteresowaną.

Godziny wydawania metadonu:

codziennie: 8:00 – 10:00

oraz we wtorki: 16:00 – 18:00

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 - 13:00

Wtorek

08:00 - 18:00

Środa

08:00 - 13:00

Czwartek

08:00 - 15:00

Piątek

08:00 - 14:00

Sobota

08:00 - 10:00

Niedziela

08:00 - 10:00

Zaplanuj moją trasę
Skip to content