Szukaj

Zespół Poradni Nerwic Gdańskiego Centrum Zdrowia oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:

– niejasnych stanów lękowych i psychotycznych
– schizofrenii
– zaburzeń nastroju dwubiegunowych
– zaburzeń depresyjnych nawracających
– zaburzeń snu
– przewlekłych stanów lękowych
– fobii
– stanów lęku napadowego
– stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi
– stanów dyskomfortu psychicznego podczas adaptowania się do zmieniających się okoliczności życiowych
– dyskomfortu psychicznego związanego z rozpoznaniem choroby psychicznej lub chorób somatycznych u członków rodziny
– zaburzenia odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia)
– zaburzeń osobowości

Współpracuje z Oddziałami Dziennymi: Ogólnym Psychiatrycznym, Psychiatrycznym Geriatrycznym oraz Psychiatrycznym dla Dzieci działającymi na terenie Gdańskiego Centrum Zdrowia. Do Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie. Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście. Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

Adres

Zaplanuj moją trasę
Skip to content