Szukaj

Centrum oferuje pomoc psychoterapeutyczną i pomoc prawną dla osób wykluczonych społecznie, pokrzywdzonych przestępstwem, osób 60+.

Pomoc oferowana również dla mieszkańców Gdańska.

 

Informacje o projekcie Pomorskiego Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Poradnia Na Starcie

Cel projektu:

 • aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Kryteria naboru:

 • brak zatrudnienia,
 • ukończenie 15 roku życia,
 • zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego.

Projekt skierowany jest do osób:

 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • po przebytych traumach,
 • nie mogących się odnaleźć na rynku pracy,
 • potrzebujących wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, zawodowego i prawnego.

Oferta:

W zależności od potrzeb beneficjentów.

 • Terapia indywidualna krótkoterminowa / długoterminowa,
 • terapia grupowa (3 razy w tygodniu po 2 godziny przez 6 miesięcy), społeczność terapeutyczna,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej (warsztaty: autoprezentacji, komunikacji, rozpoznawania własnych możliwości i ograniczeń, konstruowania CV),
 • zajęcia z arteterapii,
 • indywidualny trening psychospołeczno – zawodowy, coaching rozwojowy,
 • warsztaty coachingowe kompetencji osobistych,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • konsultacje prawne, komornicze, obywatelskie,
 • pomoc socjalna.

Wszelki zajęcia oraz konsultacje są bezpłatne.

Beneficjenci po zakończeniu programu odbywają 3 miesięczny, płatny staż u pracodawcy, z którym będzie współpracować Poradnia Na Starcie. Staż opłaca Poradnia.

Kontakt:

 1. Poradnia Na Starcie Niepodległości 728, 81 – 840 Sopot

Adres e-mail: poradnia@interios.org.pl

Tel. 797 572 828

 1. Punkt konsultacyjny:

Gdynia Ul. Śląska 53 A lok. 406, 81 – 304 Gdynia

Adres e-mail biuro@interios.org.pl

Tel. 690 489 646

 1. Punkt konsultacyjny:

Tczew Ul. Wojska Polskiego 8B/1

Tel. 601 963 901, 512 643 451

Adres

Nasz adres:

Gdynia, Śląska 53 pok. 404 - 406

Nr tel.:
Zaplanuj moją trasę