Szukaj

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku zajmuje się udzielaniem pomocy w formie całodobowego schronienia – wyżywienia, opieki, pomocy psychologicznej, terapeutycznej, formalno-prawnej (również innej – w zależności od potrzeb i możliwości), osobom, które z różnych, bardzo często wręcz dramatycznych, powodów utraciły swój dach nad głową, tj. samotne matki, osoby starsze, samotne, schorowane, niepełnosprawne (nie wymagające opieki osób trzecich), bezdomne, eksmitowane, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, bezradne życiowo, mężczyźni, kobiety, dzieci, rodziny, ofiary i sprawcy przemocy.

 

Adres

Nasz adres:

ul. Kochanowskiego 7A

Nr tel.:
E-mail:
Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę
Skip to content