Szukaj

Główne cele działalności Towarzystwa
– organizowanie, propagowanie i poszerzanie usług na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) mieszkańców miasta Gdańsk.
– rozszerzanie potencjału organizacji Towarzystwa.
– podwyższenie świadomości społecznej na temat osób chorych na SM i działalności Towarzystwa.
– pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa.

Działalność nieodpłatna:
– prowadzenie wpisów do towarzystwa chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdańska,
– reprezentowanie oraz obrona interesów chorych na SM wobec władz państwa, samorządu i organizacji społecznych,
– aktywować chorych na SM do wzajemnego kontaktowania się oraz wspólnego działania na rzecz Towarzystwa poprzez rodzinę krewnych czy przyjaciół.
– nagłaśnianie i propagowanie problematyki chorych na stwardnienie rozsiane wśród ludzi pełnosprawnych,
– utrzymanie kontaktów z organizacjami i instytucjami w Polsce oraz zagranicznymi zajmującymi się problematyką chorych na SM w celu wymiany doświadczeń bądź uzyskania wsparcia’
– rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rehabilitacji i socjalno – bytowych chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie różnych form oddziaływań rehabilitacyjny i socjalnych, takich jak spotkania indywidualne i grupowe, pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędach i potrzeb oraz udzielania wszelkich informacji,
– dążenie do stworzenia chorym na SM warunków możliwości samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie poprzez rozwijanie usług neurologa, psychologa, rehabilitanta oraz zaopatrywania się w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i artykuły higieniczne,
– organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych z udziałem chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin oraz opiekunów i przyjaciół.

Projekty są skierowane do mieszkańców Miasta Gdańska w różnym wieku, osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane z orzeczeniem niepełnosprawności.

– Aktywizacja i rehabilitacja społeczna poprzez edukację – zorganizowanie i poprowadzenie kursu informatycznego stacjonarnego w siedzibie PTSR i wyjazdowego szkolenia w domu o/n.
– Prowadzenie warsztatu artystyczne – zainteresowanie o/n chorych na SM różnymi dziedzinami sztuki po przez aktywny udział w jej tworzeniu. Zajęcia są prowadzone przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym i dodatkowymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia warsztatów artystycznych
– Spotkania grupowe i w miejscu zamieszkania chorego na SM z psychologiem: – stwardnienie rozsiane daje znacznie więcej objawów niż tylko problemy z poruszaniem się. Może zmienić sposób myślenia ludzi o nich samych oraz o życiu, a także efektywność uczenia się i zapamiętywania.
– Punkt informacyjny dla o/n: Podstawowym zadaniem Punktu Informacyjnego będzie zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania rzetelnych i wyczerpujących informacji o prawach osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom, opiekunom.
– Imprez integracyjnych – wyjścia do teatru, kina – ogniska – spotkania z członkami w Klubie SZAFIR na Zaspie
– Rozmowy przy kawie, herbacie w siedzibie PRSR Koła Gdańsk.

Adres

Nasz adres:

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 (pokój nr 25)

Nr tel.:
Sieć:

-

Zaplanuj moją trasę